top of page

Ons aanbod

We doen veel op scholen. Veel verschillende dingen, die allemaal in de basis terug te brengen zijn naar liefde en aandacht. Voor iedereen die in school aanwezig is. We geven levenslessen aan leerlingen, begeleiden hen individueel en organiseren toffe projectdagen voor ze.

We trainen docenten, begeleiden en coachen hen, helpen bij het ontwikkelen van mentorraat en een burgerschapscurriculum. We denken mee over ouderbetrokkenheid en begeleiden teamdagen. Enzovoort. Wat we doen, is altijd maatwerkHieronder vind je een zo volledig mogelijk overzicht van wat we doen.

Ons doel is: onszelf zo snel mogelijk overbodig maken. Het liefst willen we dat levenslessen gewoon op iedere school op het rooster staan en door docenten zelf gegeven worden. Om ervoor te zorgen dat dat mogelijk is, hebben we een lessen-database ontwikkeld.

 

Scholen kunnen zich hierop abonneren. Het is geen methode die je koopt, het is nooit af. Wij geloven namelijk in continue ontwikkeling en verbetering. We vullen de database maandelijks aan met nieuwe lessen, passen bestaande lessen aan en zijn altijd bereikbaar voor vragen en feedback. 

fortytwo-1xMG-yqR2GM-unsplash_edited.jpg

Lessen
database

Lessen-database
siora-photography-K-g-Kt1vAHs-unsplash.jpg

Fik: Een
aanstekelijk
motivatie
programma

Fik is ontwikkeld als antwoord op de vraag die scholen tijdens de Coronacrisis hadden. Ze worstelden met achterstanden, met ongemotiveerde leerlingen en met capaciteitsuitdagingen. Fik is een korte interventie van 6 lessen, waarin coaches met leerlingen aan de slag gaan met verschillende thema’s.

 

Het programma richt zich op de motivatie van jongeren en op thema's die te maken hebben met school en leren.  Fik is ons eerste programma, we ontwikkelden er een aparte website voor. 

FIK

Jongeren komen veel dingen in hun leven tegen waar ze vaak in hun eentje mee worstelen. Wij geloven dat het belangrijk is dat hier aandacht voor is op scholen. Daarom hebben wij 'Lessen voor het Leven' ontwikkeld. Van omgaan met stress tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en van plannen en organiseren van je schoolwerk tot loverboys en -girls.

 

We geven deze lessen het liefst in samenwerking met mentoren. Op sommige scholen werken we een heel jaar, op andere scholen een half jaar en weer op andere scholen een kortere periode.
 

Doel is dat jongeren meer leren over wat ze tegen (gaan) komen op hun levenspad. En ze laten zien dat ze niet alleen zijn. Ook zorgen we er met onze manier van werken voor dat jongeren zelf leren nadenken over wat ze interessant vinden (ze mogen altijd zelf meedenken over de invulling van de lessen). En er ontstaat altijd meer verbinding in klassen. Klinkt dit interessant? Laten we in gesprek gaan met elkaar!

hybrid-uGP_6CAD-14-unsplash_edited.jpg

Lessen voor
het leven

Lessen voor het leven
anna-samoylova-w55SpMmoPgE-unsplash.jpg

Introductie- en projectdagen

We hebben inmiddels een aantal sportdagen, introductiedagen en schoolbrede evenementen voor scholen georganiseerd. En dat vinden we dus heel erg leuk. Wij zorgen er altijd voor dat het niet ‘gewoon leuke dagen’ zijn, maar dat er altijd een ander doel aan gekoppeld is.

 

Dat kan zijn elkaar beter leren kennen. Of verbinding creërend door de hele school heen. Of met mentoren meekijken naar de dynamieken in de klas. De organisatie van dit soort dagen vraagt best wat van docenten. Wij hebben ontdekt dat we het goed kunnen en ondersteunen scholen dus graag. Ook hulp nodig voor een event? Ons team staat voor je klaar!

Events

Op veel scholen wordt tegewoordig het docentschap en het mentorraat anders ingevuld. De leerling krijgt een grotere rol en een belangrijker stem. Docenten gaan van expert naar coach en mentoren gaan meer coachend werken. Dit betekent iets voor de manier van lesgeven en de manier waarop met leerlingen wordt omgegaan.

 

We merken dat er vragen zijn over dit thema en we helpen graag bij het maken van de benodigde stappen. We organiseren train-de-docent dagen en of intervisie. Steeds vaker maken we van onze lessen learning-on-the-job momenten voor mentoren. De mentor draait dan mee in de les; de H3Lab coach en de mentor bereiden de les samen voor en evalueren hem, zowel op inhoud als op het proces.

 

Op die manier snijdt het mes aan meerdere kanten: de leerlingen krijgen hun levenslessen, de docenten ontwikkelen zich in hun nieuwe rol en maken zich de lessen eigen zodat ze die de volgende keer zelf kunnen geven. Interesse? Bel of mail gerust.

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash.jpg

Training
voor 
docenten

Training voor docenten
sydney-rae-geM5lzDj4Iw-unsplash.jpg

Coach
in school

Op scholen is vaak behoefte aan een paar extra ogen en oren. Of aan een ‘laagdrempelige vliegende keep’. Die hebben wij in huis, in de persoon van een coach in school.

 

Iemand die aanwezig is in school, gemakkelijk contact maakt met leerlingen en docenten en die aanspreekpunt is. Dat kan zijn bijspringen in een lastige klas, een half uurtje zitten met een docent die het lastig had, een stuk wandelen met een leerling die het even nodig heeft of met een frisse blik kijken naar iets waar het team met elkaar niet uitkomt. Onze ervaring is dat de tijdelijke inzet van een coach ontzettend veel lucht kan geven in een school. Maak kennis met onze enthousiaste coaches!

Coach in school

Scholen zitten soms kortdurend omhoog. Omdat een docent ziek is en vervanging (nog) niet geregeld kan worden. Wij kunnen dan bijspringen. Vaak is het alternatief de lessen laten uitvallen. Wij zijn flexibel en vullen gaten in het rooster op met onze levenslessen. We gaan geen wiskunde geven, maar we kunnen leerlingen waardevolle ervaringen bieden. En dat is beter dan lesuitval toch? Neem contact op en we regelen direct een invaller!

isabella-and-zsa-fischer-GFKPATimbvM-unsplash kopie.jpg

Vervanging zieke docenten

Vervanging zieke docenten
neonbrand-WwrQnL0Gi1c-unsplash kopiëren2.jpg

Individuele coaching

We zijn ooit begonnen met individuele trajecten met jongeren die vastliepen op school. Die trajecten lopen nog steeds. We ondersteunen leerlingen die we tegen komen in klassen en die wel wat extra support kunnen gebruiken. Maar ook jongeren die vastlopen op school of in hun leven zonder dat ze les van ons hebben.

 

We gaan altijd op zoek naar een coach die past. En soms zijn dat er twee. We begeleiden bijvoorbeeld hoog-sensitieve jongeren met wie we én psycho-educatie doen én boksen, om te ontladen. Best een unieke combi. En… we hebben geen wachtlijst!

Individuele coaching

In de laatste maanden van het schooljaar is iedereen druk achter de schermen bezig met van alles en nog wat. Rapportvergaderingen, leerlingen die net wel, net niet overgaan. Klassen worden samengesteld en mentoren worden aan groepen gekoppeld. Docenten lopen vaak op hun tandvlees en de start van het nieuwe schooljaar heeft niet per sé prioriteit. Terwijl juist de eerste weken na de zomervakantie cruciaal zijn. Ze worden niet voor niets de gouden weken genoemd. Dan wordt de basis gelegd voor de rest van het schooljaar.

Wij ondersteunen scholen en mentoren in deze weken. Speciaal hiervoor hebben we GOUD in het leven geroepen. Om ervoor te zorgen dat er klassen ontstaan waarin een veilig en open pedagogisch klimaat heerst en waarin leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. De rol van de mentor is hierbij cruciaal. Onze coaches kunnen hem of haar hierbij helpen.

GOUD kan op maat gemaakt worden voor elke school. Zo kunnen wij voor een toffe introductie dag ingezet worden, of een tweedaagse. Geen tijd of energie over om ze te organiseren, ook dat nemen wij graag uit handen!

Goud kan ook uitgebreid worden naar een project van 3 weken, gericht op groepsvorming. Wil je als school nog meer investeren in het groepsproces? Dan is het ook mogelijk om GOUD uit te breiden tot 6 tot 8 weken. We zullen dan niet alleen aan de slag gaan met groepsvorming, maar ook met het welbevinden van leerlingen en het onderwerp ‘leren leren & plannen en organiseren’.

pexels-photo-288478_edited.jpg

De Gouden weken 

bottom of page