top of page

Over ons

H3Lab Onderwijs vindt haar oorsprong in Stichting H3Lab. De drie H's in onze naam staat voor Hoofd, Handen en Hart. Er is veel onderwijs voor het hoofd en voor de handen, maar veel te weinig voor het hart. Je leert op school niet zoveel over vriendschappen, over relaties, over omgaan met tegenslagen, over stress. Eigenlijk leer je bar weinig over het leven. Met een team van mensen met allemaal verschillende achtergronden proberen we daar verandering in aan te brengen.

Wat wij 
doen

​Wij geloven dat je je pas goed kunt voelen als je jezelf goed kent en snapt en als je je veilig en gezien voelt. Door de Coronacrisis is nog meer duidelijk geworden dat dit voor veel jongeren niet het geval is. Scholen zien steeds meer dat er iets anders nodig is dat de reguliere lessen. Maar wat, dat weten ze vaak niet goed. Wij ondersteunen scholen bij het invullen van deze vraag. We doen wat er nodig is en precies wat er bij de school past.

Op iedere school brengen we liefde en aandacht (en natuurlijk lessen over interessante thema’s). Dat klinkt zweverig, dat is het niet. Het is de basis voor leren. Wil je kunnen leren, dan is het nodig dat je je betrokken voelt. En gezien. En gewaardeerd. Pas dan ga je leren.

Dat geldt overigens ook voor docenten, dus ook voor hen hebben we een programma ontwikkeld. Want hoe kun je van docenten vragen of ze aandacht willen hebben voor de leerlingen, dat ze naar hen luisteren, als er niemand is die naar hen luistert. Kortom, we brengen liefde in scholen. En een beetje lef. En heel veel lol.

We krijgen vaak de vraag: ‘maar is het wel wetenschappelijk onderbouwd wat jullie doen?’ Los van of het antwoord op de vraag relevant is, is ons antwoord in ieder geval ‘ja’. Aan alles wat we doen, ligt de zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci ten grondslag.

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen (en dus ook jongeren!) van nature wíllen leren; wíllen groeien. Ryan en Deci stellen dat er onder die gerichtheid op groei en natuurlijke ontwikkeling een fundament ligt van drie psychologische basisbehoeften, namelijk: 

 

Als aan alle drie voldaan is, dan is er sprake van welbevinden, intrinsieke motivatie, inzet en zin in leren. Maar als er (zoals vaak) aan een van de drie tekortgedaan wordt, dan ontstaan er motivatieproblemen. En precies dat zien we op veel scholen. Onze aanpak is er altijd op gericht om aan deze drie behoeften te voldoen. Bij leerlingen, maar zeker ook bij docenten. Daarover gaan de gesprekken, op basis hiervan ontwikkelen we lessen en ieder contact met leerlingen zal hierop gebaseerd zijn.

Vuist.png

Autonomie

Verbinding.png

Relatie

verbinding

betrokkenheid

Beker.png

Competentie

Onderbouwing

Methodiek

Bij de ontwikkeling van de lessen baseren we ons op de nieuwste inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Onze aanpak is altijd gebaseerd op inzichten uit onder andere NLP, het Systemisch Werk, Oplossingsgericht Werken, SKILLS en Gordon Communicatie. We maken gebruik van technieken uit het Soma Breathwork, de Wim Hof methode, baseren ons op inzichten over slaap van Floris Wouterson. Veel van wat we doen is gestoeld op de positieve psychologie. Daarnaast hebben al onze coaches hun eigen achtergrond en brengen ze hun eigen expertise mee.

Omdat we zelf ook altijd blijven leren, hebben we 5 keer per jaar een dag waarin we met elkaar aan de slag gaan. Op die dagen leren we van elkaar, delen we inzichten uit verschillende opleidingen met elkaar en blijven we dus zelf ook groeien. Dit soort dagen willen we in de toekomst ook voor schoolteams gaan organiseren.

Naast deze dagen heeft ieder projectteam regelmatig intervisiemomenten met elkaar, zodat we ook tijdens een traject op school snel kunnen schakelen, van elkaar kunnen leren, ervaringen kunnen delen en kwaliteit kunnen blijven leveren.

bottom of page